Telefony alarmowe


Telefony alarmowe z telefonu stacjonarnego:


999 - Pogotowie (zgłasza się Węgliniec)
998 - Straż Pożarna
997 - Policja (zgłasza się Zgorzelec)
994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
988 - Telefon Zaufania
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa

112 - Ogólne Centrum Ratunkowe