Szkoła Podstawowa w Pieńsku

Szkoła Podstawowa w Pieńsku

Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa w Pieńsku - Bielawa Dolna
im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r.

www.sp1piensk.edu.pl

Siedziba:
59-930 Pieńsk, ul. Szkolna 1
tel. (075) 7786510

Dyrektor:
mgr Agata Słapczyńska

Z-ca Dyrektora:
mgr Małgorzata Sierzputowska